Τα συστήματα παρακολούθησης και η νομιμότητα τους

Ενημερώθηκε: 7 Αυγ 2019Έχετε ή σκοπεύετε να τοποθετήσετε σύστημα καμερών ασφαλείας στην επιχείρηση ή στην οικία σας ?

Γνωρίζετε ποιες είναι οι απαραίτητες ενέργειες και διαδικασίες για τη νόμιμη λειτουργία του συστήματος?

Ο εγκαταστάτης σας δεν γνωρίζει τις διαδικασίες και αποφεύγει να σας απαντήσει?

Γνωρίζετε τι προβλέπει ο νέος κανονισμός GDPR για τα συστήματα παρακολούθησης?

Για όλα τα παραπάνω ερωτήματα, η BML Security είναι σε θέση να σας δώσει απαντήσεις και να σας κατευθύνει όσο πιο απλά γίνεται για όλη τη διαδικασία που απαιτείται


Απαγορεύεται η ύπαρξη καμερών στην οικία ή στην επιχείρηση μου?


Η απάντηση στο παραπάνω ερώτημα είναι ΟΧΙ , εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω λόγοι της ύπαρξης των καμερών στο χώρο. α) για την προστασία των αγαθών και της περιουσίας του χώρου και β) για λόγους υγείας των ανθρώπων που βρίσκονται στο χώρο και πάντα με δεδομένο ότι οι κάμερες ασφαλείας θα είναι το τελευταίο μέτρο που θα μπορούσε να πάρει κάποιος σε σχέση με άλλα μέτρα τα οποία δεν θα ήταν αποτελεσματικά για την προστασία των παραπάνω.

Αυτό που απαγορεύεται είναι η χρήση των καμερών για άλλους σκοπούς που δεν έχουν σχέση με τους παραπάνω. Όπως πχ η μέτρηση της απόδοσης ενός εργαζόμενου, ή η παρακολούθηση γειτονικών οικιών. Δηλαδή, τοποθετούμε κάμερες στο χώρο μας γιατί θέλουμε να προστατέψουμε τον εαυτό μας και την περιουσία μας από μία επικείμενη κλοπή, ή ένα βανδαλισμό ή μία κακόβουλη ενέργεια ή στην περίπτωση που θέλουμε να παρακολουθούμε ένα χώρο στον οποίο υπάρχουν πρόσωπα με προβλήματα υγείας και θέλουμε να παρέχουμε άμεσα βοήθεια στην περίπτωση που κάτι συμβεί. Δεν τοποθετούμε κάμερες για να παρακολουθούμε εάν οι υπάλληλοι της επιχείρησης μας εργάζονται και πόσο εργάζονται ή για να παρακολουθούμε την κοινόχρηστη σκάλα της πολυκατοικίας μας.

Σημαντικό! Η τοποθέτηση και η χρήση καμερών ασφαλείας σε ένα χώρο πρέπει να είναι σύμφωνα με την Οδηγία 1/2011 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα


Τοποθέτησα κάμερες ασφαλείας στην επιχείρηση μου, τι χρειάζεται για να είναι νόμιμες?


Μέχρι την εφαρμογή του νέου κανονισμού της ΕΕ 2016/679 περί προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που ισχύει και στη χώρα μας από τις 25 Μαίου , υπήρχε η υποχρέωση της γνωστοποίησης του συστήματος στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα . Με τη συγκεκριμένη διαδικασία τα συστήματα κατείχαν έναν αριθμό αδείας ο οποίος αναγραφόταν στην ειδικές πινακίδες σήμανσης που τοποθετούσαν τα καταστήματα στην είσοδο και σε λοιπούς χώρους (π.χ. ταμείο) ενημερώνοντας τους επισκέπτες για την ύπαρξη και τη νομιμότητα του συστήματος. Με την εφαρμογή του νέου κανονισμού και την κατάργηση των γνωστοποιήσεων από την ΑΠΔΠΧ οι υπεύθυνοι επεξεργασίας (ιδιοκτήτες επιχειρήσεων) είναι υποχρεωμένοι να εντάσσουν το σύστημα καμερών ασφαλείας στο αρχείο δραστηριότητας και επεξεργασίας δεδομένων που τηρούν στην επιχείρηση τους και απαιτεί ο νέος κανονισμός και λόγω του ότι οι κάμερες ασφαλείας είναι μια επεξεργασία δεδομένων μεγάλης κλίμακας , να διενεργήσουν και μια νέα διαδικασία που επέβαλε ο νέος κανονισμός και ονομάζεται εκτίμηση αντικτύπου (DPIA) . Όλα τα παραπάνω θα μπορούσαν να θεωρηθούν «κινέζικα» για τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων και για τους περισσότερους εγκαταστάτες που δεν έχουν ασχοληθεί με το νέο κανονισμό της ΕΕ , όχι όμως για τους νομικούς, τις συμβουλευτικές εταιρείες και την BML Security , η οποία έχει μελετήσει πλήρως τον νέο κανονισμό και με την εξειδικευμένη ομάδα που διαθέτει μπορεί να σας βοηθήσει και να λύσει όλες σας τις απορίες σχετικά με τη νέα διαδικασία.


Τοποθέτησα κάμερες ασφαλείας στην οικία μου, τι χρειάζεται για να είναι νόμιμες?


Σε αυτή την περίπτωση τα πράγματα είναι πιο εύκολα. Για τα συστήματα καμερών ασφαλείας που τοποθετούνται σε οικιακούς χώρους δεν υπάρχει η υποχρέωση καμίας ενέργειας και δεν χρειάζεται καμία διαδικασία εφόσον η επίβλεψη περιορίζεται στον οικιακό σας χώρο. Τα προβλήματα και οι απαγορεύσεις ξεκινούν όταν επιθυμείτε να τοποθετηθούν κάμερες εκτός του οικιακού σας χώρου. Πχ σε είσοδο διαμερίσματος εντός μίας πολυκατοικίας θα πρέπει να συμβουλευτείτε τις γνωμοδοτήσεις της Αρχής οι οποίες επιβάλουν η επίβλεψη και η τοποθέτηση της κάμερας να περιορίζονται στην είσοδο του δικού σας διαμερίσματος και να μην επεκτείνεται σε εισόδους γειτονικών διαμερισμάτων ή σκάλες κοινόχρηστου χώρου ή ανελκυστήρες. Αν επιθυμείτε να τοποθετήσετε κάμερες σε μπαλκόνια μεγάλη προσοχή να επιβλέπουν μόνο το δικό σας εξωτερικό χώρο και όχι δρόμους και γειτονικά μπαλκόνια.


Επιτρέπεται η καταγραφή ήχου από τις κάμερες?

Η καταγραφή ήχου από τις εγκατεστημένες κάμερες απαγορεύεται , και στην περίπτωση που επιθυμούμε να εγγράψουμε ήχο απαιτείται ειδική άδεια από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην οποία θα πρέπει να αιτηθούμε τους παραπάνω λόγους και να αναμένουμε την απόφασή τους για το εάν επιτραπεί.


Πόσο καιρό πρέπει να τηρούνται τα δεδομένα?


Η τήρηση των δεδομένων στο σκληρό δίσκο της συσκευής καταγραφής , έχει ένα συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο . Η μέχρι τώρα νομοθεσία καθώς επίσης και το νέο σχέδιο νόμου προβλέπουν χρονικό περιθώριο τήρησης δεδομένων για δεκαπέντε (15) ημέρες και μόνο στην περίπτωση που είχε απαιτηθεί εκ του νόμου (πχ. Αστυνομία) για την απόδειξη μία κακόβουλης ενέργειας υπάρχει δικαίωμα τήρησης μέχρι τρεις (3) μήνες.


Έχω κάμερες αλλά δεν καταγράφουν. Χρειάζεται κάποια διαδικασία γι αυτές?


Για τις κάμερες που δεν είναι συνδεδεμένες με κάποιο καταγραφικό με αποτέλεσμα να μην καταγράφουν δεδομένα δεν χρειάζεται καμία ενέργεια και καμία διαδικασία . Η τοποθέτηση των καμερών πρέπει να είναι σύμφωνη με την Οδηγία 1/2011 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και αυτό είναι κάτι που αρκεί και για την ισχύουσα νομοθεσία ή για τον νέο κανονισμό της ΕΕ


Που πρέπει να απευθυνθώ για τη νομιμοποίηση του συστήματος μου ?


Στην περίπτωση που τα βρίσκετε δύσκολα με τις νέες απαιτήσεις του νέου κανονισμού και του νέου νόμου όσοι έχετε εγκατεστημένα συστήματα καμερών στην επιχείρηση σας ή σκοπεύετε να εγκαταστήσετε για την προστασία του χώρου σας, μπορούν να σας βοηθήσουν οι νομικοί σύμβουλοι (δικηγόροι) ή οι συμβουλευτικές εταιρείες αλλά δυστυχώς τα κόστη που απαιτούν είναι σε υψηλά έως απλησίαστα επίπεδα. Υπάρχει όμως και η εξειδικευμένη ομάδα της BML Security, η οποία αποτελείται από τεχνικούς και συμβούλους, γνώστες των απαιτήσεων των νόμων περί προστασίας δεδομένων στα συστήματα παρακολούθησης και η μόνη εταιρεία εγκατάστασης συστημάτων ασφαλείας που διαθέτει τμήμα διεκπεραίωσης όλων των απαιτούμενων διαδικασιών με πολύ χαμηλότερα κόστη από νομικούς και συμβουλευτικές εταιρείες.


Έχω κάμερες στην επιχείρηση μου αλλά δεν με έχει ενημερώσει ο εγκαταστάτης μου για τη νομιμότητα του συστήματος μου και τι πρέπει να κάνω.


Οι περισσότερες εταιρείες και εγκαταστάτες συστημάτων παρακολούθησης στον Ελλαδικό χώρο δυστυχώς δεν γνωρίζουν τις διαδικασίες για τη νομιμοποίηση των συστημάτων παρακολούθησης. Είτε γιατί τα προηγούμενα χρόνια τα συστήματα ήταν πιο περιορισμένα σε επαγγελματικούς χώρους και οι έλεγχοι της Αρχής λιγότεροι, είτε γιατί δεν είχαν το ενδιαφέρον πέραν της εγκατάστασης να παρέχουν στον πελάτη τους την απαραίτητη υποστήριξη μετά την πώληση του συστήματος. Η BML Security , η οποία δίνει μεγάλη βάση στην υποστήριξη μετά την πώληση ενημέρωνε και ενημερώνει όλους τους πελάτες της για τις διαδικασίες νομιμοποίησης των συστημάτων παρακολούθησης ακόμα και πρίν την πώληση. Να σημειώσουμε ότι η BML Security έχει συνδράμει στο 95% της γνωστοποίησης των συστημάτων παρακολούθησης των πελατών της με την προηγούμενη νομοθεσία καθώς επίσης μετά τις 25 Μαίου έχει ολοκληρώσει τις επιπρόσθετες διαδικασίες (αρχεία δραστηριότητας και εκτιμήσεις αντικτύπου) σε πολλές ακόμα επιχειρήσεις.


Ποια είναι τα πρόστιμα σε περίπτωση που διαπιστωθεί μετά από έλεγχο ότι το σύστημα μου δεν είναι νόμιμο?


Ανέκαθεν τα πρόστιμα σε περίπτωση ύπαρξης μη νόμιμου συστήματος καμερών ασφαλείας σε επαγγελματικό χώρο ήταν υψηλά. Μην ξεχνάμε τις τελευταίες περιπτωσεις πριν την εφαρμογή του νέου κανονισμού που επέβαλαν πρόστιμο από 10.000€ (σε εταιρεία εστίασης) έως 50.000€ (σε φημισμένη δικηγορική εταιρεία) για την ύπαρξη παράνομων καμερών ασφαλείας. Η εφαρμογή του νέου κανονισμού και η ψήφιση του νέου νόμου η οποία αναμένεται σύντομα θα επιφέρουν αυστηρότερους ελέγχους και μεγαλύτερα πρόστιμα που αγγίζουν τα 20.000.000€ ή το 4% του ετήσιου κύκλου εργασιών.


Ποιος έχει την ευθύνη για τη νομιμότητα του συστήματος?


Να θυμάστε πάντα ότι η ευθύνη για τη νομιμότητα ενός συστήματος παρακολούθησης είναι δική σας , κι εσείς είστε οι υπαίτιοι λογοδοσίας απέναντι στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων. Γι αυτό καλό θα ήταν να δίνετε μεγάλη προσοχή σε ποια εταιρεία θα αναθέσετε την εγκατάσταση του συστήματος στο χώρο σας , να σιγουρεύετε ότι είναι γνώστες της νομοθεσίας και των κανονισμών και μπορούν να σας βοηθήσουν με τις απαιτούμενες διαδικασίες, να σας παρέχουν τεχνική υποστήριξη και ενημέρωση, να προσέχετε πάντα να διαθέτουν άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και Πιστοποιήσεις για τις υπηρεσίες που θα σας παρέχουν.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Η GDPR Experts Team είναι μια σύγχρονη ομάδα , η οποία δημιουργήθηκε από τη BML Security με στόχο την εξειδίκευση και τη σωστή συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού 2016/679 της ΕΕ περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, γνωστού ως GDPR που εφαρμόζεται και στη χώρα μας από τις 25 Μαϊου 2018. Την ομάδα μας απαρτίζουν άνθρωποι με γνώση και εξειδίκευση στα θέματα και τις απαιτήσεις που οριοθετεί ο Γενικός Κανονισμός, καθώς επίσης και γνώσεις νομικής φύσεως και πληροφοριακών συστημάτων. Διαθέτει Πιστοποιημένους Υπεύθυνους Προστασίας Δεδομένων (DPO) για την παροχή των υπηρεσιών DPO σε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις. Παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για μία επιχείρηση βάση των πραγματικών αναγκών της .

© 2019 by BML Security  |  Πολιτική Απορρήτου

Επικοινωνία

2109427757

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey G+ Icon
  • Grey Instagram Icon