Σταματήστε τις τηλεφωνικές ενοχλήσεις από εταιρείες τηλεπικοινωνιών

Ενημερώθηκε: 7 Αυγ 2019


Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις και τα παράπονα που καταγράφονται καθημερινά για τηλεφωνικές ενοχλήσεις που δέχονται οι πολίτες από εταιρείες τηλεπωλήσεων και τηλεπικοινωνιών για προώθηση προιόντων και υπηρεσιών, ακόμα και μετά την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ΕΕ στις 25/05/2018


Η Ελληνική Νομοθεσία και μέχρι την ψήφιση του νέου νόμου περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει προβλέψει βάση του Ν. 3471/2006 , όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 3917/2011, την εθελούσια ένταξη οποιουδήποτε πολίτη το επιθυμεί στο Μητρώο του άρθρου 11 της ισχύουσας νομοθεσίας


Τι είναι το Μητρώο του άρθρου 11

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 2 Ν. 3471/2006, κάθε πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών οφείλει να τηρεί έναν ειδικό κατάλογο («Μητρώο») με στοιχεία των συνδρομητών του, οι οποίοι έχουν ζητήσει να μην δέχονται τηλεφωνικές κλήσεις για απ' ευθείας εμπορική προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών και για κάθε είδους διαφημιστικούς σκοπούς. Το Μητρώο είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου (νομικού ή φυσικού προσώπου) που επιθυμεί να επικοινωνήσει με τους συνδρομητές με σκοπό την εμπορική προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών και ο οποίος έχει την υποχρέωση να το αναζητήσει και να το λάβει υπ' όψιν του σε οποιαδήποτε ενέργεια προώθησης


Πως θα ενταχθείτε στο Μητρώο του άρθρου 11


Κάθε πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών έχει δημοσιεύσει στις ιστοσελίδες του αναλυτικές οδηγίες για την ένταξη ή διαγραφή οποιουδήποτε πολίτη το επιθυμεί στο Μητρώο του άρθρου 11. Οι σύνηθες τρόποι είναι με την έγγραφη αίτηση σε κάποιο κατάστημα, την τηλεφωνική κλήση στην εξυπηρέτηση πελατών ή ηλεκτρονικά μέσα από τη φόρμα επικοινωνίας του δικτυακού τόπου. Συγκεκριμένα ,


Αν δεν θέλετε να λαμβάνετε τηλεφωνικά από την Cosmote δείτε πως θα ενταχθείτε στο μητρώο πατώντας εδώ


Αν δεν θέλετε να λαμβάνετε τηλεφωνικά από την Vodafone δείτε πως θα ενταχθείτε στο μητρώο πατώντας εδώ


Αν δεν θέλετε να λαμβάνετε τηλεφωνικά από την WIND δείτε πως θα ενταχθείτε στο μητρώο πατώντας εδώ


Σημαντική σημείωση. Το Μητρώο κάθε παρόχου περιλαμβάνει μόνο τηλεφωνικούς αριθμούς και χορηγείται σε τρίτους ενδιαφερόμενους (π.χ. άλλους παρόχους, διαφημιστικές εταιρείες κ.τ.λ.) κατόπιν σχετικής τους αίτησης.


Πώς χορηγείται το Μητρώο σε ενδιαφερόμενους τρίτους

Το Μητρώο που διατίθεται στους ενδιαφερόμενους περιέχει τις ενεργές τηλεφωνικές συνδέσεις πελατών, οι οποίοι μέχρι την προηγούμενη ημέρα, από την εξαγωγή του Μητρώου, έχουν ολοκληρωμένο αίτημα εγγραφής τους σε αυτό. Η πρόσβαση στο Μητρώο, από τους ενδιαφερόμενους έχει μέγιστη χρονική διάρκεια ισχύος 30 ημέρες. Η ευθύνη αναζήτησης επικαιροποιημένου αρχείου Μητρώου ανήκει στον ενδιαφερόμενο αποδέκτη του, ο οποίος οφείλει να αναζητεί και να συμβουλεύεται κάθε φορά το πρόσφατο επικαιροποιημένο Μητρώο και να το χρησιμοποιεί αποκλειστικά για τους σκοπούς του άρθρου 11 του νόμου 3471/2006.


Εάν είστε ενδιαφερόμενος και επιθυμείτε να προμηθευτείτε τη λίστα του Μητρώου του άρθρου 11, μπορείτε να συμβουλευτείτε το δικτυακό τόπο του εκάστοτε παρόχου , συμπληρώνοντας και αποστέλοντας ηλεκτρονικά τις απαραίτητες αιτήσεις.


Αρθρογραφία: Παναγιώτης Παλάγκος (Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων)

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Η GDPR Experts Team είναι μια σύγχρονη ομάδα , η οποία δημιουργήθηκε από τη BML Security με στόχο την εξειδίκευση και τη σωστή συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού 2016/679 της ΕΕ περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, γνωστού ως GDPR που εφαρμόζεται και στη χώρα μας από τις 25 Μαϊου 2018. Την ομάδα μας απαρτίζουν άνθρωποι με γνώση και εξειδίκευση στα θέματα και τις απαιτήσεις που οριοθετεί ο Γενικός Κανονισμός, καθώς επίσης και γνώσεις νομικής φύσεως και πληροφοριακών συστημάτων. Διαθέτει Πιστοποιημένους Υπεύθυνους Προστασίας Δεδομένων (DPO) για την παροχή των υπηρεσιών DPO σε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις. Παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για μία επιχείρηση βάση των πραγματικών αναγκών της .

© 2019 by BML Security  |  Πολιτική Απορρήτου

Επικοινωνία

2109427757

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey G+ Icon
  • Grey Instagram Icon