Προστασία Προσωπικών Δεδομένων στις Εκλογές

Ενημερώθηκε: 7 Αυγ 2019Η εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679 της ΕΕ που εφαρμόζεται και στη χώρα μας από τις 25/05/2018 , απαιτεί την εναρμόνιση όλων των επιχειρήσεων οποιασδήποτε νομικής μορφής , καθώς επίσης και όλων των ελεύθερων επαγγελματιών (νομικών, γιατρών, οικονομολόγων , πολιτικών κλπ) που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων.


Με βάση λοιπόν τις απαιτήσεις και την ερμηνεία του Γενικού Κανονισμού, γνωστού ως GDPR, όλοι οι υποψήφιοι Δήμαρχοι και Περιφερειάρχες καθώς και οι υποψήφιοι Δημοτικοί και Περιφερειακοί Σύμβουλοι, για όλα τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζονται (λαμβάνουν, τηρούν, διαχειρίζονται κλπ) κατά την προεκλογική περίοδο και κατά την οργάνωση του πολιτικού τους γραφείου, καθώς οδεύουμε σιγά σιγά προς τις εκλογές, θα πρέπει να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες και να λάβουν όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα , ως Υπεύθυνοι Επεξεργασίας.


Σύμφωνα με το νέο Κανονισμό 2016/679 της ΕΕ, κάθε υποψήφιος θα πρέπει να:


α) να καταγράψει τι είδους δεδομένα διαθέτει ή επεξεργάζεται , αναφέροντας τη νομική βάση και το σκοπό επεξεργασίας.


β) να ενημερώνει κάθε υποκείμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) του οποίου τα στοιχεία συλλέγει ή διαθέτει, σχετικά με το σκοπό συλλογής και επεξεργασίας, το χρόνο τήρησης, καθώς επίσης τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που λαμβάνει για την ασφάλεια τους.


γ) να διατηρεί αρχείο των δραστηριοτήτων επεξεργασίας και να δικαιολογεί με απόλυτη σαφήνεια τις πηγές των προσωπικών δεδομένων καθώς επίσης και τους αποδέκτες.


Πιο συγκεκριμένα, είναι απαραίτητο να πραγματοποιήσει τις παρακάτω ενέργειες:


1) Να διαθέτει Πολιτική Απορρήτου στην οποία θα αναλύονται σε απλή και κατανοητή γλώσσα η διαδικασία συλλογής των προσωπικών δεδομένων, ο σκοπός και η επεξεργασία , ο χρόνος τήρησης, τα δικαιώματα που παρέχονται στα υποκείμενα, καθώς επίσης τα μέτρα ασφάλειας που έχει λάβει.


2) Να αναρτήσει την παραπάνω Πολιτική Απορρήτου στην ιστοσελίδα του στην περίπτωση που διαθέτει και να πραγματοποιεί μια μικρή αναφορά στο τέλος των email που αποστέλλει . Επίσης , να φροντίσει να λαμβάνει με απλό και κατανοητό τρόπο τη συγκατάθεση των ανθρώπων που επικοινωνούν μαζί του μέσα από τις φόρμες επικοινωνίας του site.


3) Να ενημερώσει με email ή μήνυμα ή επιστολή τις επαφές που διαθέτει για προσωπική χρήση μέχρι σήμερα και σκοπεύει να χρησιμοποιήσει κατά τον προεκλογικό του αγώνα σχετικά με τη δράση του για τη διατήρηση και χρήση των στοιχείων τους , καθώς επίσης και για τα δικαιώματα που κατέχουν σχετικά με την ενημέρωση, πρόσβαση, διόρθωση και διαγραφή. Σημειώνεται αυστηρά ότι για τη χρήση των επαφών αυτών και για τον ανωτέρω σκοπό θα πρέπει να έχει λάβει τη συγκατάθεση του κάθε προσώπου.


4) Να χρησιμοποιεί φόρμα συλλογής δεδομένων , η οποία να έχει ενημερωτικό κείμενο σχετικά με την συλλογή, τήρηση και επεξεργασία των δεδομένων καθώς και αίτημα συγκατάθεσης , για κάθε νέα προσθήκη επαφής στις λίστες είτε εγγράφως είτε ηλεκτρονικά.


5) Να φροντίζει να διατηρεί ασφαλή τα δεδομένα που λαμβάνει ή διαθέτει Ασφαλής τήρηση του αρχείου (ηλεκτρονικά ή έντυπα) με τις καταλληλότερες τεχνικές ιδίως όσων αποθηκεύονται σε ηλεκτρονική μορφή.


Τέλος, στην περίπτωση που αποφασίσουν να χρησιμοποιήσουν εταιρείες διαχείρισης και αποστολής μηνυμάτων και email, οφείλουν να ελέγξουν τη συμμόρφωση των εταιρειών αυτών με βάση τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.


Οι παραπάνω ενέργειες και διαδικασίες των υποψηφίων κατά την προεκλογική περίοδο, θα πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις δραστηριότητές του και στα πλαίσια της γενικότερης νομικής υποστήριξης του συνδυασμού.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Η GDPR Experts Team είναι μια σύγχρονη ομάδα , η οποία δημιουργήθηκε από τη BML Security με στόχο την εξειδίκευση και τη σωστή συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού 2016/679 της ΕΕ περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, γνωστού ως GDPR που εφαρμόζεται και στη χώρα μας από τις 25 Μαϊου 2018. Την ομάδα μας απαρτίζουν άνθρωποι με γνώση και εξειδίκευση στα θέματα και τις απαιτήσεις που οριοθετεί ο Γενικός Κανονισμός, καθώς επίσης και γνώσεις νομικής φύσεως και πληροφοριακών συστημάτων. Διαθέτει Πιστοποιημένους Υπεύθυνους Προστασίας Δεδομένων (DPO) για την παροχή των υπηρεσιών DPO σε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις. Παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για μία επιχείρηση βάση των πραγματικών αναγκών της .

© 2019 by BML Security  |  Πολιτική Απορρήτου

Επικοινωνία

2109427757

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey G+ Icon
  • Grey Instagram Icon