Το συμβουλευτικό έργο της GDPR Experts Team στο Delfini Hotel


Το συμβουλευτικό της έργο και παράλληλα την εναρμόνιση με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού 2016/679 της ΕΕ περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων γνωστού ως GDPR ολοκλήρωσε η ομάδα GDPR Experts Team της BML Security .


O Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ο οποίος εφαρμόζεται και στη χώρα μας από το Μάιο του 2018 έχει θεσπίσει κάποιους κανόνες για όλες τις επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα τα οποία συλλέγουν, επεξεργάζονται και τηρούν προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων.


Η Προστασία Προσωπικών Δεδομένων στον Ξενοδοχειακό Κλάδο είναι ένα μείζον θέμα και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και μεταχείριση. Τα κενά που μπορεί να προκύψουν από την επεξεργασία σε μια ξενοδοχειακή επιχείρηση μπορούν να επιφέρουν σημαντικούς κινδύνους για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων. Η GDPR Experts Team διαθέτοντας εξειδικευμένη ομάδα και πιστοποιημένους Υπευθύνους Προστασίας Δεδομένων ολοκλήρωσε με απόλυτη επιτυχία και συνέπεια και το τρίτο στάδιο του συμβουλευτικού έργου της εναρμόνισης της ξενοδοχειακής επιχείρησης Delfini Hotel.Με την υψηλή γνώση που διαθέτει χαρτογράφησε όλα τα σημεία επεξεργασίας των δεδομένων που πραγματοποιεί η ξενοδοχειακή επιχείρηση , εντοπίζοντας όλα τα σημεία που θα έπρεπε να εναρμονιστούν με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού (Gap Analysis) και προχώρησε στην σύνταξη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου συμμόρφωσης (Compliance Plan) αποτελούμενο από οργανωτικά και τεχνικά μέτρα το οποίο εφαρμόστηκε σε δύο στάδια σε νομικό και πληροφοριακό επίπεδο.


Πλέον η συγκεκριμένη επιχείρηση λειτουργεί απόλυτα εναρμονισμένη με τον GDPR και προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών της με μεγαλύτερη ασφάλεια στα πληροφοριακά της συστήματα , καθώς επίσης εφαρμόζει ολοκληρωμένες διεργασίες συλλογής και τήρησης των δεδομένων αυτών καλυπτόμενη από ένα ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο.

3 προβολές

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Η GDPR Experts Team είναι μια σύγχρονη ομάδα , η οποία δημιουργήθηκε από τη BML Security με στόχο την εξειδίκευση και τη σωστή συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού 2016/679 της ΕΕ περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, γνωστού ως GDPR που εφαρμόζεται και στη χώρα μας από τις 25 Μαϊου 2018. Την ομάδα μας απαρτίζουν άνθρωποι με γνώση και εξειδίκευση στα θέματα και τις απαιτήσεις που οριοθετεί ο Γενικός Κανονισμός, καθώς επίσης και γνώσεις νομικής φύσεως και πληροφοριακών συστημάτων. Διαθέτει Πιστοποιημένους Υπεύθυνους Προστασίας Δεδομένων (DPO) για την παροχή των υπηρεσιών DPO σε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις. Παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για μία επιχείρηση βάση των πραγματικών αναγκών της .

© 2019 by BML Security  |  Πολιτική Απορρήτου

Επικοινωνία

2109427757

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey G+ Icon
  • Grey Instagram Icon