Πρόστιμο 50.000 ευρώ για παράνομες κάμερες

Ενημερώθηκε: 7 Αυγ 2019


Πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ επέβαλε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε δικηγορική εταιρεία για παράνομη λειτουργία συστήματος βιντεοεπιτήρησης (CCTV).

Η Αρχή πραγματοποίησε επιτόπιο αιφνίδιο έλεγχο στα γραφεία της εταιρείας έπειτα από σχετική καταγγελία.

Έπειτα από την έρευνα της Αρχής προέκυψε ότι:


- Το σύστηµα βιντεοεπιτήρησης δεν περιορίζεται σε χώρους εισόδου και εξόδου ή στο ταµείο, αλλά καλύπτει επιπλέον χώρους εργασίας όπου κινούνται σχεδόν αποκλειστικά εργαζόµενοι.

- Οι συγκεκριµένοι χώροι εργασίας περιλαµβάνουν θέσεις εργασίας, τόσο τύπου εργαζόµενου σε τηλεφωνικό κέντρο, όσο και εργαζόµενων σε τυπικό χώρο γραφείου ενιαίου χώρου.

- Το σύστηµα βιντεοεπιτήρησης λαµβάνει εικόνα από τη δηµόσια οδό, τα πεζοδρόµια, απέναντι κτίρια και την απέναντι κάθετη στην οδό Ν. Φαλήρου οδό, εξωτερικά της κεντρικής εισόδου της εγκατάστασης του υπευθύνου, χωρίς η λήψη να περιορίζεται σε χώρο κοντά στην είσοδο.

- Ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει αναρτήσει ενηµερωτικές πινακίδες αλλά µόνο στο εσωτερικό του χώρου.

- Ο υπεύθυνος επεξεργασίας καθυστέρησε να γνωστοποιήσει τη λειτουργία του συστήµατος βιντεοεπιτήρησης στην Αρχή.


Με βάση το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο, η Αρχή έκρινε ότι:


- Καθώς δεν υπάρχουν εξωτερικές ενηµερωτικές πινακίδες, οι προσερχόµενοι στο χώρο δεν ενηµερώνονται για τη λειτουργία του συστήµατος βιντεοεπιτήρησης, κατά παράβαση του αρ. 11 του ν. 2472/1997.

- Το σύστηµα βιντεοεπιτήρησης γνωστοποιήθηκε καθυστερηµένα στην Αρχή, τουλάχιστον όσον αφορά τις εξωτερικές κάµερες, και ως εκ τούτου υπήρξε παραβίαση του άρθρου 6 ν. 2472/1997.

- Το εν λόγω σύστηµα βιντεοεπιτήρησης δεν πληροί τις προϋποθέσεις νοµιµότητας που τίθενται στα άρθρα 7, 8, 12 και 19 της µε αρ. 1/2011 Οδηγίας της Αρχής, αφού λειτουργούν κάµερες σε χώρο εργασίας, χωρίς να δικαιολογείται από τη φύση και τις συνθήκες εργασίας.

- Οι ισχυρισµοί του υπεύθυνου επεξεργασίας δεν µπορεί να γίνουν δεκτοί, καθώς ο σκοπός της προστασίας προσώπων και αγαθών µπορεί να ικανοποιηθεί και µόνο µε τη λειτουργία καµερών στους χώρους προσέλευσης.

- Το εν λόγω σύστηµα βιντεοεπιτήρησης δεν πληροί τις προϋποθέσεις νοµιµότητας που τίθενται στο άρθρο 6 παρ. 1 και η επιτήρηση των παραπλεύρων δηµοσίων χώρων εκτείνεται σε υπερβολικό βαθµό σε εξωτερικούς χώρους.


Ως εκ τούτου, συνάγεται ότι έχουν παραβιασθεί και οι θεµελιώδεις επιταγές για τη νοµιµότητα κάθε συλλογής και επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, που οι διατάξεις των άρθρων 4, 5 και 11 του ν. 2472/1997 θέτουν.


Λαµβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω διαπιστώσεις, και ενόψει της βαρύτητας των παραβάσεων που διαπιστώθηκαν, η Αρχή επέβαλε ομόφωνα στην εταιρεία πρόστιµο ύψους πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.


Δείτε αναλυτικά την απόφαση εδώ

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Η GDPR Experts Team είναι μια σύγχρονη ομάδα , η οποία δημιουργήθηκε από τη BML Security με στόχο την εξειδίκευση και τη σωστή συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού 2016/679 της ΕΕ περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, γνωστού ως GDPR που εφαρμόζεται και στη χώρα μας από τις 25 Μαϊου 2018. Την ομάδα μας απαρτίζουν άνθρωποι με γνώση και εξειδίκευση στα θέματα και τις απαιτήσεις που οριοθετεί ο Γενικός Κανονισμός, καθώς επίσης και γνώσεις νομικής φύσεως και πληροφοριακών συστημάτων. Διαθέτει Πιστοποιημένους Υπεύθυνους Προστασίας Δεδομένων (DPO) για την παροχή των υπηρεσιών DPO σε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις. Παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για μία επιχείρηση βάση των πραγματικών αναγκών της .

© 2019 by BML Security  |  Πολιτική Απορρήτου

Επικοινωνία

2109427757

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey G+ Icon
  • Grey Instagram Icon