Οδηγός Εναρμόνισης

σε 7 βήματα

για μικρές επιχειρήσεις

που θέλουν να είναι έτοιμες

με τον Γενικό Κανονισμό

Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ποιους αφορά;

Εφαρμόζετε βασικές αρχές

Δείτε τι πρέπει να κάνετε σε 7 βήματα