Υπηρεσίες Αξιολόγησης

Το Gap Analysis & το Compliance Plan  με βάση τον Γενικό Κανονισμό 2016/679

Ποιες είναι οι Υπηρεσίες Αξιολόγησης 

Με τις υπηρεσίες αξιολόγησης αποτυπώνεται η υφιστάμενη κατάσταση και εντοπίζονται τα κενά που παρουσιάζει η επιχείρηση ως προς τις απαιτήσεις του GDPR και του ευρύτερου κανονιστικού πλαισίου.

Το GAP Analysis της κάθε επιχείρησης δημιουργείται με τη μέθοδο της συμπλήρωσης ερωτηματολογίου ή συνεντεύξεων και workshops ανάλογα το είδος και τη δυναμική της κάθε εταιρείας.

Μετά την αξιολόγηση της επιχείρησης παραδίδεται το Compliance Plan (Σχέδιο συμμόρφωσης)  που καλύπτει όλες τις πτυχές του GDPR: επιχειρησιακές, νομικές, τεχνολογικές, ασφάλειας πληροφοριών, πολιτικών και διαδικασιών.

Τα παραπάνω αποτελούν το Στάδιο Προετοιμασίας (Stage A) του έργου της συμμόρφωσης μίας επιχείρησης

Τι καλύπτει το GAP Analysis

Η ανάλυση κενών και ελλείψεων καλύπτει τις ακόλουθες διαδικασίες και δραστηριότητες:

 • Γενική Διοίκηση Πληροφορικής, Προστασία Δεδομένων και Θέματα Ασφαλείας

 • Αξιολόγηση κινδύνου τεχνολογιών πληροφορικής και DPIA

 • Θέματα δεδομένων

 • Δικαιώματα Δεδομένων Φυσικών Προσώπων / Δικαίωμα στη λήθη

 • Διαδικασίες συναίνεσης του υποκειμένου δεδομένων

 • Διαδικασία Ενημέρωσης Ενδιαφερομένων.

 • Διαδικασία προσωπικών δεδομένων και χαρτογράφηση δεδομένων

 • Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

 • Εγγραφή δεδομένων

 • Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών GDPR (ISMS)

 • Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τρίτους

Ανάλυση της διαδικασίας

Καταγραφή υπευθύνων ανά τμήμα
Καταγραφή διαθέσιμων φυσικών πόρων
Χαρτογράφηση των δεδομένων και της ροής
Αξιολόγηση των υπαρχόντων μέτρων ασφάλειας
Σχέδιο Συμμόρφωσης & Προτεινόμενα Μέτρα

Μια μελέτη ανάλυσης ελλείψεων (GDPR GAP Analysis) στο πλαίσιο του GDPR είναι μια τεχνική και αιτιολογημένη αναλυτική έκθεση ελλείψεων, ορθών πρακτικών και προτάσεων βελτίωσης συμμόρφωσης με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 (ή αλλιώς GDPR)

Θέλω να μάθω περισσότερα

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού 2016/679 συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας Δεδομένα για την παροχή των προϊόντων και των υπηρεσιών μας προς εσάς. Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας ενημερώσουμε  για νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας σε σημεία ασφαλή , λαμβάνοντας όλα τα απαιτούμενα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα. Τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται από την χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών που σας παρέχουμε. Δεν μεταβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους εκτός εάν (α) το ζητήσετε εσείς, (β) χρειάζεται για την παροχή των υπηρεσιών της προς εσάς και (γ) απαιτηθεί εκ του νόμου. Καθ’ όλη τη διάρκεια που τηρούμε τα δεδομένα σας, έχετε τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτά με σκοπό την ενημέρωση τους, τη διόρθωσή τους , την διαγραφή τους καθώς επίσης και τη φορητότητα τους σε άλλη εταιρεία.

 

Έχετε το δικαίωμα να αλλάξετε τις παρακάτω συγκαταθέσεις σας οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε ενημερώνοντας με γραπτό αίτημα την εταιρεία. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου

Θέλετε να σας ενημερώνουμε για νέες υπηρεσίες και άρθρα γύρω από τον Γενικό Κανονισμό ?
 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Η GDPR Experts Team είναι μια σύγχρονη ομάδα , η οποία δημιουργήθηκε από τη BML Security με στόχο την εξειδίκευση και τη σωστή συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού 2016/679 της ΕΕ περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, γνωστού ως GDPR που εφαρμόζεται και στη χώρα μας από τις 25 Μαϊου 2018. Την ομάδα μας απαρτίζουν άνθρωποι με γνώση και εξειδίκευση στα θέματα και τις απαιτήσεις που οριοθετεί ο Γενικός Κανονισμός, καθώς επίσης και γνώσεις νομικής φύσεως και πληροφοριακών συστημάτων. Διαθέτει Πιστοποιημένους Υπεύθυνους Προστασίας Δεδομένων (DPO) για την παροχή των υπηρεσιών DPO σε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις. Παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για μία επιχείρηση βάση των πραγματικών αναγκών της .

© 2019 by BML Security  |  Πολιτική Απορρήτου

Επικοινωνία

2109427757

 • Grey Facebook Icon
 • Grey Twitter Icon
 • Grey G+ Icon
 • Grey Instagram Icon